CoHumans muuttaa työelämää inhimillisesti kestäväksi. Tutkimme, koulutamme ja kehitämme työyhteisöissä myötätuntoa ja etiikkaa. Työmme perustuu akateemiselle tutkimuksellemme sekä monipuoliselle kokemukselle työelämän kehittämisestä.

MYÖTÄTUNTO

Kaksikymmentä vuotta myötätuntotutkimusta osoittaa, että myötätuntoinen työyhteisö on aikaansaava työyhteisö, jossa työ on merkitykselliseltä. Myötätunto on toisen tunteen huomaamista, sen empaattista jakamista sekä konkreettisia tekoja toisen parhaaksi. Jos työyhteisössä ei ole myötätuntoa, työn voimavarat kuluvat kärsimyksen ja innostuksen piilottamiseen ja merkityksettömyyden tunteeseen. Myötätunnon edistämiseksi kehitämme sekä yksilöiden myötätunnon taitoja, kohtaavampia työyhteisön rakenteita että koko työpaikan inhimillisyyden kulttuuria.


ETIIKKA

Työn eettiset jännitteet ovat huonoimmin tunnistettu työhyvinvoinnin heikentäjä, ja eettinen osaaminen työelämässä vielä varsin harvinaista. Eettisyys on tiedollista ja toiminnallista valmiutta arvioida, mikä on oikein ja toimia sen mukaan. Organisaatioiden entistä monimutkaisemmat toimintaympäristöt sekä teknologioiden kehitys takaavat, että vaikeat eettiset kysymykset vain lisääntyvät. Siksi me tarjoamme apua eettisen harkinnan taidossa sekä opetamme hyödyntämään analyysivälineitä, joilla tarttua vaikeisiin eettisiin kysymyksiin.

Panel 1 Placeholder
Panel 2

Ketkä?

ANNA MARTTA SEPPÄNEN toimitusjohtaja | eetikko

Anna on etiikan syväosaaja, joka on hankkinut monipuolisen osaamisensa muun muassa Helsingin yliopiston sosiaalietiikan tutkijana, palvelumuotoilutoimisto Palmun asiantuntijana ja Tasavallan presidentin käynnistämän nuorten syrjäytymistä ehkäisevän hankkeen hankekehityspäällikkönä. Anna on parhaimmillaan, kun syvälliset filosofiset kysymykset kytkeytyvät arjen konkretiaan. Lue lisää Annasta.

TT, DOS. ANNE BIRGITTA PESSI tutkimusjohtaja | professori (HY)

Anne Birgitta on koko menestyksekkään tutkijanuransa tutkinut myötätuntoa, arvoja ja hyväntekemistä. Viime vuodet hän on fokusoinut juuri työelämään paitsi tutkijana, myös kehittäjänä. CoHumansin tarina alkoi CoPassion-tutkimushankkeesta, joka oli Anne Birgitan kipparoima menestystarina. Kouluttajana, kehittäjänä ja valmentajana Anne Birgitalla on kyky yhtä aikaa vakuuttaa, innostaa ja koskettaa kuulijoita. Lue lisää Anne Birgitasta.

JENNI SPÄNNÄRI tutkijatohtori | kouluttaja

Jenni on tutkija, jonka erityisalaa ovat viisaus, myötätunto ja innovatiivisuus, erityisesti työelämässä. Tutkijanuran lisäksi Jennillä on pitkä kokemus luennoista, kouluttamisesta ja fasilitoinnista  – sekä eri yliopistoista ja organisaatioista että tanssiopettajana. Jennillä on lisäksi taustallaan positiivinen neuroplastisuus (PNT) -ammattilaiskurssi sekä Art of Hosting -opinnot. Lue lisää Jennistä.

TUKIJOUKOT

CoHumans OYn tukijoukkoihin kuuluu strategiakonsultoinnin, palvelumuotoilun, johtamisen ja henkilöstön kehittämisen ammattilaisia sekä työelämän, etiikan ja myötätunnon tutkimuksen huippuja eri yliopistoista (mm. Aalto, Edinburghin yliopisto, Stanfordin yliopisto, Karoliininen instituutti).

Asiakkaita & yhteistyökumppaneita


Panel 3

PALVELUMME

 

YKSITTÄISET VALMENNUKSET, LUENNOT JA TYÖPAJAT TYÖN MYÖTÄTUNNOSTA JA ETIIKASTA sekä niiden lähiteemoista, esimerkiksi työn merkityksellisyydestä, arvoista, ihmiskuvista ja psykologisesta turvallisuudesta. Kaikkien valmennustemme perusta on tutkittu tieto.

KULTTUURINMUUTOSPROSESSI KOHTI INHIMILLISTÄ KESTÄVYYTTÄ. Viemme työyhteisönne läpi kulttuurinmuutoksen koko kaaren. Valmennamme inhimillisyyden taitoja ja muokkaamme yhdessä kanssanne työn rakenteet tukemaan myötätuntoa ja eettisyyttä. Hyödynnämme yhteissuunnittelun periaatteita.

EETTISET OHJEISTOT. Autamme code of compliance –työskentelyissä ja eettisissä ohjeistoissa, tarvittaessa aina ensimmäisestä ideointisessiosta ohjeiston kirjoittamiseen.

VALMENNUSKOKONAISUUDET. Valmennamme esimiehiä ja muita henkilöstöryhmiä. Valmennuskokonaisuuksiamme ovat esimerkiksi ‘Myötätunto johtamisessa’, ‘Myötätunnon taidot, rakenteet ja kulttuuri’, ‘Johtajan etiikka’ sekä ‘Työelämän eettinen osaaminen ‘ kohdennetusti eri ammattiryhmille.

ASIANTUNTIJA JOHTAJAN TUKENA. Toimimme asiantuntija-apuna johtajille ja esimiehille. Katsomme HR-prosesseja inhimillisen kestävyyden näkökulmasta ja tuemme eettisesti haastavien päätösten tekemisessä. 

SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET. Meillä on akateeminen osaaminen ihmisten ja yhteisöjen ymmärtämiseen. Selvitämme analyyttisesti, missä teillä mennään inhimillisessä kestävyydessä. Analysoimme, onko virallisten arvojen ja arjen elettyjen arvojen välillä kuilu.

Panel 4 Placeholder