PALVELUMME

YKSITTÄISET VALMENNUKSET, LUENNOT JA TYÖPAJAT TYÖN MYÖTÄTUNNOSTA JA ETIIKASTA sekä niiden lähiteemoista, esimerkiksi työn merkityksellisyydestä, arvoista, ihmiskuvista ja psykologisesta turvallisuudesta. Kaikkien valmennustemme perusta on tutkittu tieto.

KULTTUURINMUUTOSPROSESSI KOHTI INHIMILLISTÄ KESTÄVYYTTÄ. Viemme työyhteisönne läpi kulttuurinmuutoksen koko kaaren. Valmennamme inhimillisyyden taitoja ja muokkaamme yhdessä kanssanne työn rakenteet tukemaan myötätuntoa ja eettisyyttä. Hyödynnämme yhteissuunnittelun periaatteita.

EETTISET OHJEISTOT. Autamme code of compliance –työskentelyissä ja eettisissä ohjeistoissa, tarvittaessa aina ensimmäisestä ideointisessiosta ohjeiston kirjoittamiseen.

VALMENNUSKOKONAISUUDET. Valmennamme esimiehiä ja muita henkilöstöryhmiä. Valmennuskokonaisuuksiamme ovat esimerkiksi ‘Myötätunto johtamisessa’, ‘Myötätunnon taidot, rakenteet ja kulttuuri’, ‘Johtajan etiikka’ sekä ‘Työelämän eettinen osaaminen ‘ kohdennetusti eri ammattiryhmille.

ASIANTUNTIJA JOHTAJAN TUKENA. Toimimme asiantuntija-apuna johtajille ja esimiehille. Katsomme HR-prosesseja inhimillisen kestävyyden näkökulmasta ja tuemme eettisesti haastavien päätösten tekemisessä. 

SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET. Meillä on akateeminen osaaminen ihmisten ja yhteisöjen ymmärtämiseen. Selvitämme analyyttisesti, missä teillä mennään inhimillisessä kestävyydessä. Analysoimme, onko virallisten arvojen ja arjen elettyjen arvojen välillä kuilu.